Program czytelniczy
"Książka moim przyjacielem"

  Wychodząc naprzeciw potrzebom rozwojowym uczniów w roku szkolnym 2004/2005, w świetlicy realizowałam program własny z zakresu czytelnictwa "Książka moim przyjacielem".
  Głównym założeniem tego programu było rozbudzanie zainteresowań książką, motywacji do czytania i rozwijanie umiejętności odbioru dzieł literackich i innych tekstów kultury.
  Zakładał on poszerzanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej książki, dziejów pisma i ich znaczenia dla rozwoju cywilizacji.
  Ponadto w ramach zajęć uczniowie uczestniczyli w konkursach wiedzy, konkursach plastycznych, rozwiązywali zagadki, krzyżówki, układali rozsypywanki wyrazowe, puzle obrazkowe, wykonywali także prace plastyczne i praktyczno - techniczne.


Zwycięzcy konkursu literacko - plastycznego "Wymarzona przygoda"

  Program realizowany jest również w roku szkolnym 2005/2006, a zajęcia wciąż cieszą się dużym zainteresowaniem wśród uczniów.


Laureaci konkursu plastycznego "NASZA BIBLIOTEKA"

  W realizacji programu ściśle współpracuję z biblioteką szkolą. Nauczyciel-bibliotekarz, pani Beata Matczuk, prowadzi lekcje biblioteczne dla wychowanków świetlicy.
  W ramach zajęć uczniowie poznali m.in. regulamin wypożyczeń obowiązujący czytelników, zbiory biblioteki z zakresu literatury dziecięcej, budowę książki, ogólną budowę czasopisma.
  Z zainteresowaniem śledzili losy bohaterów książek dla dzieci i młodzieży, oglądali bajki, filmy edukacyjne oraz rozwiązywali zagadki i krzyżówki.


Tego dnia Karolcia znalazła swój niebieski koralik...

Renata Boryka Kwapisz

Poprzednia strona

Ostatnia aktualizacja 21 lutego 2006.